Meteen naar de inhoud

Problematiek en behandeling

BIG-registratie 

Ik ben zowel klinisch psycholoog als psychotherapeut. Beide beroepen zijn opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken. Uiteraard ben ik BIG-geregistreerd. In 2021 ben ik geherregistreerd als klinisch psycholoog en in 2022 als psychotherapeut.

Mijn ruime diagnostische en psychotherapeutische kennis en ervaring komen van pas bij het zo nauwkeurig mogelijk diagnosticeren van de aard van de klachten en het daarop ook toepassen van een zo specifiek mogelijke behandeling. 

Ik heb uiteraard regelmatig collegiaal overleg, ook intervisieverband. Soms moet ik een bepaald onderzoek uitbesteden. Mijn inbedding in een uitgebreid netwerk komt mij daarbij dan goed van pas. 

Samenwerkingsverbanden

Met de volgende professionals werk ik samen. Ik verwijs ook naar hen door bij specifieke problematiek of als ik geen ruimte heb voor nieuwe cliënten.

Kinder- en jeugd psychotherapeuten
Plein 20 , praktijk voor psychotherapie,diagnostiek en coaching

Psychiaters
M. Strijbos, T. Lenz, K. Konijn en E. Thiel

Neuropsychologen 
C. Schenning en A. Joldersma

Doorverwijzende huisartsen

Mits u mij daarvoor toestemming verleent, worden huisartsen of andere verwijzers van het begin en het einde van de behandeling schriftelijk op de hoogte gehouden.

Aard van de klachten

U kunt in principe voor de volgende klachten in mijn praktijk terecht: 

 • Angsten (waaronder: angst om alleen te zijn, faalangst, sociale angst, fobieën en dwang);
 • Spanningsklachten (waaronder: slecht slapen, gespannenheid, psychosomatische klachten en burnoutsymptonen); 
 • Somberheid (waaronder: wisselende stemmingen en gebrek aan energie);
 • Problemen met de regulatie van emoties
 • Beginnende eetproblematiek (waaronder: anorexie, orthorexie, obesitas en boulimia); 
 • Contactproblemen (van sociaal onhandig gedrag tot autismespectrumstoornissen); 
 • Aandacht- en concentratieproblemen (waaronder: add/adhd);
 • Traumatische ervaringen (waaronder: ptss);
 • Aan het ouderschap of de gezinssituatie gerelateerde problematiek; 
 • Partner-relatieproblemen. 

Soorten psychotherapie

Ik geef de volgende vormen van psychotherapie:

 • Individuele psychotherapie (waaronder: inzicht gevende en op verwerking gerichte psychotherapie;
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT);
 • Traumatherapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR);
 • Partner-relatietherapie; ouderbegeleiding;
 • Kinder- en jeugdpsychotherapie.

Binnen mijn praktijk is echter onvoldoende expertise voor de behandeling van primaire verslavingsproblematiek, ernstige gedragsproblemen en acute crisissituaties.